Czym jest terapia metodą NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX w. przez fizjoterapeutkę Berthę Bobath i jej męża, neurologa Karla. Założenia tej metody rozwinięte zostały przez pediatrę Elisabeth Koeng i fizjoterapeutkę Mary Quinton. Od tego czasu metoda ra nosi nazwę leczenia neurorozwojowego, od angielskiej nazwy Neurodevelopmental Treatment, NDT.

Głównym cele tej metody jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono uzyskać niezależność, w takim stopniu, na jaki pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, a tym samym uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym.

Plan terapii jest zawsze indywidualnie dobierany do każdego dziecka. Usprawnianie wg koncepcji NDT-Bobath jest bardzo przydatne w terapii niemowląt i dzieci, gdyż nie zaburza interakcji między matką a dzieckiem, oraz można łatwo je wpleść w rozkład dnia. Utrwaleniu pracy terapeutów służą prawidłowo wykonywane noszenie, pielęgnacja, karmienie i zabawa.

Źródło: Borkowska M., Szwiling Z., „Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla rodziców.”

Podstawowe zasady usprawniania wg koncepcji NDT-Bobath obejmują: